Lopende projecten

 

Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Technisch lezen
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Balans van het leesonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2005

11-2-2015
Heesters, K., Berkel, S. van, Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2007). Balans van het leesonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2005. Arnhem: Cito.
​​​​​​​​​​Dit  onderzoek maakt onderdeel uit van het Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON). Het peilingsonderzoek omvat een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 6, 7,8 en een gedetailleerd onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in jaargroep 8.
De belangrijkste conclusies worden getrokken over:
 • gebruik van taal- en leesmethoden
 • lestijd voor begrijpend lezen
 • organisatie begrijpend leesonderwijs
 • evaluatie van het leesonderwijs
 • remediëring
 • leesbevordering
 • lezen buiten schoolverband
 • begrijpen van, interpreteren van en reflecteren op geschreven teksten
 • studerend lezen
 • opzoeken van informatie
 • woordenschat
 • leesattitude en leesgedrag
 • standaarden
 • effect van doorstroomkenmerk
 • verschil tussen formatiegewichten
 • verschil tussen jongens en meisjes
 • effect van leertijd
 • het effect van thuistaal
 • effect van leesmethoden
 
De onderzoekers concludeerden dat leerlingen in 2005 minder boeken lezen, minder boeken lenen, en bijna alle typen leesmateriaal minder vaak lezen dan in 1993. Ter vergelijking is ditmaal niet naar het TV gedrag, maar naar het internetgedrag gevraagd. 24% zoekt bijna elke dag informatie op internet, 45% een of meer keer per week, 30% bijna nooit.