Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Pabo
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
  • Taalverzorging
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie

Balans van handschriftkwaliteit in het basis- en speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de peilingen in 2009

22-1-2015
Jolink, A. e.a. (2012). Balans van handschriftkwaliteit in het basis- en speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de peilingen in 2009. Arnhem: Cito.
Deze rapportage over handschriftkwaliteit, is gebaseerd op peilingsonderzoek voor schrijfvaardigheid. In het peilingsonderzoek gaat aandacht uit naar de kwaliteit van het handschrift van leerlingen medio en einde basisonderwijs, en van leerlingen uit de hoogste groep van het speciaal basisonderwijs. De peiling omvat een inventarisatie van aspecten van het onderwijsaanbod voor handschriftontwikkeling. Daarnaast heeft er een beoordeling en analyse plaatsgevonden van de schrijfproducten van de leerlingen.