Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Grammatica
  • Schrijfvaardigheid
  • Taalverzorging
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Toetsing

Balans van de taalverzorging en grammatica in het basis- en speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de peiling in 2009 in jaargroep 5, jaargroep 8 en de eindgroep van het SBO

23-1-2015
Til, A. van, Weerden, J. van, Hemker, B., & Keune, K. (2014). Taalverzorging en grammatica in het basis- en speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de peiling in 2009 in jaargroep 5, jaargroep 8 en de eindgroep van het SBO. Arnhem: Cito.
Het rapport maakt onderdeel uit van de Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau. In het voor- en najaar van 2009 is een peiling uitgevoerd naar het niveau van schrijfvaardigheid in jaargroep 5, jaargroep 8 en de eindgroep van het SBO. Het doel van de schrijfpeiling was om na te gaan in hoeverre leerlingen adequaat kunnen communiceren. In het verlengde van de schrijfpeiling is ook een peiling gedaan voor grammatica en taalverzorging. De belangrijkste conclusies van de peiling grammatica en taalverzorging worden in het rapport weergegeven.