Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie

Balans van de spreekvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peiling in 2010 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO

23-1-2015
Krämer, I., Kuhlemeier, H., Knoop, H., Hemker, B., & Weerden, J. van. (2014). Spreekvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peiling in 2010 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO. Arnhem: Cito.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de peiling Spreekvaardigheid, uitgevoerd in 2010. Het is de tweede keer dat een afzonderlijke peiling is uitgevoerd naar de spreekvaardigheid in jaargroep 8, jaargroep 5 en de eindgroep van het SBO. In deze peiling zijn de leerlingen twee spreektaken voorgelegd: een korte responstaak en een beeldverhaaltaak. De korte responstaak bestaat uit een reeks van spreekopdrachtjes. Samen vormen ze één toets waarmee de spreekvaardigheid van leerlingen tijdens korte informatie-uitwisselingen is vastgesteld. Spreken is een lastig te meten vaardigheid waarmee veel minder ervaring is opgedaan dan met bijvoorbeeld lees- of schrijfvaardigheid. Geprobeerd is om de resultaten van deze peiling te vergelijken met die uit 2002 en 2003.