Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Vaardigheden
 • Toetsing
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Balans over leesstrategieën in het primair onderwijs. Uitkomsten van de eerste peiling in 2005

6-2-2015
Moelands, F., Jongen, I., Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2007). Balans over leesstrategieën in het primair onderwijs. Uitkomsten van de eerste peiling in 2005. PPON reeks nummer 35. Arnhem: Citogroep.
In dit onderzoek is gerapporteerd over de resultaten van twee peilingsonderzoeken leesvaardigheid bij leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en sbo+-leerlingen. Sbo+-leerlingen zijn leerlingen uit het speciaal basisonderwijs met een vergelijkbaar leesvaardigheidsniveau als leerlingen van groepen 6, 7 en 8.
Specifiek zijn volgende aspecten onderzocht:
•Leesstrategieën in methoden voor begrijpend lezen.
•Passieve kennis van leesstrategieën.
 Passieve kennis betreft het kunnen herkennen van relevante leesstrategieën uit een opsomming van relevante en niet-relevante strategieën.
•Actieve kennis van leesstrategieën.
 Actieve kennis betreft het zelf kunnen noemen van relevante strategieën bij het lezen zelf.
•Voorspellend lezen in een gesloten toetsgedeelte waarbij leerlingen moeten bepalen uit welke paragraaf van een stuk tekst een bepaalde zin komt.
•Voorspellend lezen in een open toetsgedeelte waarbij leerlingen een keuze dienen te maken tussen twee zinnen die in een tekstfragment zouden kunnen voorkomen en die keuze dienen te motiveren.
•Samenhang tussen leesstrategieën en begrijpend lezen.