Lopende projecten

 

Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Toetswijzer
 • Tussendoelen
 • Landelijk beleid
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader

Advies tussendoelen kernvakken onderbouw vo

23-1-2015
SLO. (2012). Advies tussendoelen kernvakken onderbouw vo. Enschede: SLO.
De tussendoelen die in deze publicatie staan, dienen als basis voor de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT).
Het gaat om de tussendoelen voor de kernvakken onderbouw vo, die SLO in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen heeft ontwikkeld. De publicatie beschrijft welke doelen leerlingen aan het eind van respectievelijk 2 vmbo en 3 havo/vwo voor de verschillende domeinen van het referentiekader moeten beheersen.